Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Våra arbetslag

Vår förskola består av två arbetslag, ett för de äldre barnen och ett för de yngre barnen. Våra miljöer är anpassade efter barnens ålder och egna utforskande. Vi arbetar utifrån barnens intressen och behov samt förskolans styrdokument.

Foto: Claudia Fried

Under morgnar och senare delen av eftermiddagen samarbetar hela förskolan och barn och personal fördelar sig utifrån i de olika lärmiljöerna utifrån aktiviteter och gemensamma struktuerer såväl inne som ute.

Resten av dagen delas barngrupperna in i grupper utifrån vad arbetslagen arbetar med i respektive projekt. Vi vistas utomhus varje dag och ger oss ut i närområdet, som inbjuder till spännande undersökande, utforskande och forskande för både stora och små.

Yngre barnens arbetslag

I detta arbetslag är miljöerna och materialen anpassade efter barn i åldrarna 1–3 år.  Miljöerna och materialen för våra yngre barn och inbjuder till ett utforskande och lärande som sätter deras kreativitet och fantasi i gungning tillsammans med kompisar och pedagoger. Miljöerna är planerade så att barnen själva ska kunna ta fram material och fritt röra sig mellan de olika rummen. Tillsammans med pedagogerna undersöker och provar vi på lera, måla, rita, bygga, dansa och att röra oss mellan de analoga och digitala verktygen. 

Äldre barnens arbetslag 

I de äldre barnens arbetslag är projektet som barnen arbetar med en central mötespunkt för barnen. Spår från morgonens arbete lever kvar så att barnen själva kan fortsätta arbeta och utforska. Att bygga och konstruera är lika självklart som att måla och rita. Vi rör oss även i den digitala världen tillsammans med barnen och ger dem en möjlighet att möta det analoga med digitala verktyg för att skapa nya lärdomar och sett att se på omvärlden.

Nattugglan

Nattyugglan erbjuder omsorg på obeväm arbetstid och finns på förskolan Aspen som ingår i vårt förskoleområde.

I dagsläget erbjuder. vi omsorg på obekväm arbetstid vardagar klockan 18.00–06.30 samt från fredag kl. 18.00 till och med måndag morgon kl. 06.30.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020